10/10/2011

Các chương trình khuyến mại hàng tuần có khuyến khích khách hàng quay lại?

Các công ty đang nghi ngờ về hiệu quả dài hạn của các chương trình khuyến mại hàng tuần.

Trong khi các chương trình khuyến mại hàng tuần đang trở nên ngày càng quen thuộc với người tiêu dùng, đang có những thông tin trái ngược về hiệu quả lâu dài của nó. Theo một số đánh giá, chi phí phải trả không tương xứng với hiệu quả mà nó mang lại, trong khi số khác lại đánh giá cao lợi nhuận và lượng khách hàng mới mà nó mang lại.

Trong cuộc khảo sát của MerchantCircle tháng 6 vừa qua với các doanh nghiệp nhỏ, lý do hàng đầu các doanh nghiệp ưa thích áp dụng các chương trình khuyến mại hàng tuần là việc "mang lại khách hàng mới" (58%), đồng thời lý do “không thu hút khách hàng mới một cách hiệu quả” cũng được liệt trong những lý do đầu tiên khiến các doanh nghiệp không muốn tiếp tục đưa ra các chương trình khuyến mãi này (42.4%).

Việc giảm giá cho nhóm khách hàng – những người vẫn ăn ở nhà hàng dù có khuyến mãi hay không - cũng luôn được các doanh nghiệp quan tâm. Theo khảo sát của ForeSee Results, lo ngại này của các doanh nghiệp không phải là không có cơ sở. 38% khách hàng của chương trình khuyến mại hàng tuần – chiếm % lớn nhất – là khách hàng thường xuyên. Tuy nhiên, gần 1/3 là khách hàng mới và một lượng tương tự là nhóm khách hàng không thường xuyên hoặc đã ngừng đến ăn tại nhà hàng.

Kết quả khảo sát của Rice University lại hơi khác một chút, tỷ lệ khách hàng mới và không thường xuyên chiếm tới 77%, tất cả đều chi nhiều hơn giá trị bữa ăn khuyến mại nhưng trung bình chỉ khoảng 20% trở thành khách hàng thường xuyên.

ConsumerSearch.com và The About Group lại đưa ra con số khác hẳn. Phần lớn những người mua các suất khuyến mại hàng tuần tiếp tục quay trở lại nhà hàng dù có khuyến mại hay không, 53% trở thành khách hàng thường xuyên.
Khảo sát của Technomic, một công ty chuyên khảo sát trong lĩnh vực nhà hàng, cũng cho kết quả tương tự. 67% khách hàng nói rằng họ sẽ quay lại nhà hàng mà họ đã mua suất khuyến mại. Trong cuộc khảo sát này, 48% là khách hàng mới và 83% cho rằng họ sẽ giới thiệu nhà hàng với bạn bè và người thân.

Mặc dù kết quả khảo sát về tỷ lệ khách hàng mới trở thành khách hàng thường xuyên rất khác nhau, từ 20% đến 70%, nhưng những kết quả này không hoàn toàn là đáng thất vọng. Chúng ta cũng nên lưu ý là kết quả cao hơn của Technomic và ConsumerSearch.com được khảo sát trực tiếp trên khách hàng, trong khi kết quả thấp hơn đến từ những doanh nghiệp đồng ý tham gia cuộc khảo sát của Rice University. Con số thực tế có lẽ sẽ đâu đó ở giữa.

Kết quả khảo sát về tỷ lệ doanh nghiệp có tiếp tục đưa ra những chương trình khuyến mại hàng tuần nữa hay không cũng khác nhau. Gần một nửa (48.1%) của Rice University nói họ sẽ tiếp tục áp dụng, trong khi 1/3 không chắc chắn. Các doanh nghiệp nhỏ tham gia khảo sát của MerchantCircle lại lạc quan hơn: 77% doanh nghiệp được hỏi sẽ tiếp tục đưa ra các chương trình tương tự.

eMarketer


Bạn có thực hiện các chương trình khuyến mại hàng tuần không và kết quả ra sao?

No comments:

Post a Comment